Pocinčani limovi i cijevi

Pocinčani limovi i cijevi

Pocinčani limovi i cijevi

  TEORIJSKA TEŽINA POCINČANIH LIMOVA
POC.
DIMENZIJE (mm)1*21,25*2,51,5*3
0,5
8,0
12,5
0,558,813,8
0,69,615,0
0,711,217,6
0,812,820,0
116,025,036,0
1,2520,031,345,0
1,524,037,554,0
232,050,072,0
348,075,0108,0
464,0100,0144,0